---

Eşti aici

Denumirea achizitiei Atasament achizitie Data limită depunere oferte
Întocmirea documentațiilor cadastrale individuale și a rapoartelor de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție "Autostrada SIbiu-Făgăraș"... PDF icon Anunț de participare, PDF icon Model Contract Lot 1, PDF icon Model Contract Lot 2, Fişier Formulare, PDF icon Fișă de date, PDF icon DUAE, PDF icon Caiet de sarcini Lot 1, PDF icon Caiet de sarcini Lot 2, PDF icon Anexa nr. 1 la documentația de atribuire 24 Octombrie, 2023 - 15:00
Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investiții: "Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1 în zona km 175+450, localitatea Ghimbav, jud. Brașov" PDF icon Anunț de participare, PDF icon Model Contract, Fişier Formulare, PDF icon Fișă de date, PDF icon Caiet de Sarcini, PDF icon Anexa 1 la Documentația de atribuire, PDF icon Răspuns consolidat, PDF icon Anunț de tip erată 16 Octombrie, 2023 - 15:00
Tăiere arbori din zona drumului național DN 11 km 33+000-56+000 și transportul materialului lemnos, la sediul districtelor de pe raza SDN Sf. Gheorghe PDF icon Anunț de participare simplificat, PDF icon SEAP, PDF icon Model Contract, Fişier Formulare, PDF icon Fișă de date, PDF icon Caiet de sarcini, PDF icon Anexa 1 la documentația de atribuire 3 Octombrie, 2023 - 15:00
Tăiere arbori din zona drumului național DN 13A km 98+000-107+000; 124+400-127+500 și transportul materialului lemnos, la sediul districtelor de pe raza SDN M. Ciuc PDF icon Anunț de participare simplificat, PDF icon SEAP, PDF icon Model Contract, Fişier Formulare și centralizator, PDF icon Fișă de date, PDF icon Caiet de sarcini, PDF icon Anexa 1 la documentația de atribuire 2 Octombrie, 2023 - 15:00
Expertiză tehnică și elaborare documentație tehnică în vederea finalizării lucrărilor și remedierea degradărilor pentru obiectivul Autostrada Orăștie-Sibiu, Lot 3, cuprins între km 43+855-65+965 PDF icon Anunț de participare, PDF icon Caiet de sarcini, PDF icon Fișa de date, Fişier Formulare, PDF icon Anexa 1, Fişier Expertiză 1/4, Fişier Expertiză 2/4, Fişier Expertiză 3/4, Fişier Expertiză 4/4 27 Septembrie, 2023 - 15:00
Scule și unelte: Lot 1 - 5 PDF icon Anunț de participare, PDF icon Caiet de sarcini Lot 1, PDF icon Caiet de sarcini Lot 2 aparat tăiat cu plasmă, PDF icon Caiet de sarcini Lot 2 generator electric, PDF icon Caiet de sarcini Lot 2 grup electrogen, PDF icon Caiet de sarcini Lot 3, PDF icon Caiet de sarcini Lot 4 placă vibratoare, PDF icon Caiet de sarcini Lot 4 tăietor de rosturi, PDF icon Caiet de sarcini Lot 5, PDF icon D.U.A.E., PDF icon Fișa de date, Package icon Formulare și anexă, PDF icon Model contract Lot 1, PDF icon Model contract Lot 2, PDF icon Model contract Lot 3, PDF icon Model contract Lot 4, PDF icon Model contract Lot 5 22 Septembrie, 2023 - 15:00
Lucrări de reparații podețe DN 15E km 12+969, km 14+475, km 14+933, km 19+282 PDF icon Anunț de participare simplificat, PDF icon Model Contract, Fişier Formulare, PDF icon Fișă de date, PDF icon Caiet de Sarcini, PDF icon Anexa 1 la Documentația de atribuire, Fişier Documentație tehnică, Package icon Răspuns consolidat 21 Septembrie, 2023 - 15:00
Acord cadru 4 ani - Ahiziție Ciment, Var, Aracet pentru montarea de indicatoare rutiere și diverse reparații PDF icon Anunț de participare, PDF icon Model Acord Cadru, PDF icon Model Contract Subsecvent, Fişier Formulare, PDF icon Fișă de date, PDF icon Anunț de tip erată, PDF icon DUAE, PDF icon Caiet de Sarcini, PDF icon Anexa nr. 1 la documentația de atribuire 18 Septembrie, 2023 - 15:00
RELUARE - Acord cadru „Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare anul I-IV (48 luni) - Lot 7 - SA Sibiu - A3 Tg. Mureș-Iernut-Câmpia Turzii” PDF icon Anunț de participare, PDF icon Model Contract Subsecvent, PDF icon Model Acord Cadru, Package icon Formulare și anexe, PDF icon Fișă de date, PDF icon DUAE, PDF icon Caiet de sarcini Lot 7, PDF icon Anexa 1 la Documentația de atribuire 11 Septembrie, 2023 - 15:00
Înlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație viaduct A1 km 264+935 PDF icon Anunț de participare simplificat, PDF icon Caiet de sarcini, PDF icon D.U.A.E., PDF icon Anexa 1, PDF icon Fișa de date, Fişier Formulare, PDF icon Model contract, PDF icon Răspuns consolidat 11 Septembrie, 2023 - 15:00

Pagini