---

Eşti aici

     Documentaţia tehnică pentru instituirea restricţiilor de circulaţie, pe drumurile naţionale, pentru desfăşurarea de competiţii sportive va cuprinde următoarele:
  • cerere instituire restricție;
  • memoriu tehnic (modul de desfăşurare al competitiei, DN, sector afectat, localitatea, data şi intervale orare, persoana de contact, etc);
  • planul de managemet de trafic cu modul de desfăşurare a circulaţiei pe perioada competiţiei sportive (variante ocolitoare, daca este cazul), semnalizare rutieră şi persoana responsabilă cu desfăşurarea traficului pe perioada competiţiei;
  • în cazul devierii circulaţiei, acceptul detinătorului drumurilor pe unde se realizează devierea traseului de circulaţie şi o schemă cu traseul deviat;
  • avizul favorabil al Serviciului Rutier din cadrul IP al judeţului pe raza căruia se desfăşoară copetiţia sportivă;
  • avizul favorabil al SDN-ului pe raza căruia se va desfăşura competiţia sportivă.

     Documentaţia tehnică, întocmită în 3 exemplare, se va înainta cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului de desfăşurare a competiţiei sportive.

Se vor respecta prevederile NORMELOR METODOLOGICE nr. 1112/411/2000 și ORDINUL nr. 1854/29.12.2017 PRIVIND CONDIŢIILE DE ÎNCHIDERE SAU DE INSTITUIRE A RESTRICŢIILOR DE CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PU