---

Eşti aici

Avize P.U.G.

     Piese obligatorii pe care trebuie sa le conţină documentaţiile depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru Planuri Urbanistice Generale (P.U.G.)

 1. Cerere tip;
 2. Proces verbal de constatare pe teren - formular Fpv4, încheiat de către Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia se execută lucrarea;
 3. Memoriu de prezentare a lucrării, cu referiri asupra circulaţiei şi a căilor de circulaţie existente;
  • se va avea în vedere rezervarea de terenuri pentru dezvoltările viitoare ale drumului (cu minim lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament - sau conform punctelor de vedere ale proiectanţilor lucrărilor de modernizare/lărgire a drumurilor naţionale, şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum), precum şi pentru realizarea unor drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele amplasate în zona drumului naţional şi care să debuseze în acesta în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic;
  • vor fi trecute în memoriul tehnic poziţiile kilometrice ale tablelor indicatoare de localitate(intrare şi iesire);
  • se va menţiona zona de intravilan existentă în lungul drumului naţional (poziţiile kilometrice de început şi de sfârşit), şi cea propusă pentru introducere în intravilan (poziţii kilometrice de început şi de sfârşit);
  • se va specifica zona de siguranţă şi de protecţie a drumului naţional, în zonele construite, în zonele de extindere a localităţii şi în afara acesteia;
  • conform O.G. 43/1997, distanţa de amplasare a gardurilor situate de o parte şi de alta a drumului naţional va fi de 26,00m (13,00 m faţă de ax);
  • la proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia;
  • conform O.G. 43/1997, art. 28 - amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.
 4. Plan de situaţie, cu:
  • identificarea drumurilor care tranzitează localitatea,
  • poziţiile kilometrice pe drumul naţional ale limitei administrative, intravilanului existent, intravilanului propus,
  • poziţiile kilometrice ale intersecţiilor cu alte drumuri (naţionale, judeţene, comunale),
  • poziţiile kilometrice ale intersecţiilor care se propun a se moderniza şi ale altor elemente legate de circulaţie (drumuri ocolitoare, drumuri colectoare etc.).
 5. Secţiuni transversale ale drumului naţional (din gard/construcţie în gard/construcţie) pentru zonele de extindere a locaţităţii.Toate elementele drumului, inclusiv bonele de siguranţă, de protecţie ale acestuia şi limita construibilă se vor cota faţă de axul drumului naţional;
 6. Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului naţional.

Proiectul tehnic trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat.
Documentaţia se va depune în 3 exemplare pentru P.U.G. localităţi şi în 5 exemplare pentru P.U.G. municipii.
În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Braşov poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.