---

Eşti aici

Avertizori integritate

    

Avertizorul este persoana care face o sesizare cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

  • La nivelul D.R.D.P Brașov Central, sesizările pot fi primite conform prevederilor procedurii operaționale ”Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov., Cod: PO-SNA.01, Ediția I, Revizia 2. Acestea se transmit:

- în format electronic, prin accesarea de către avertizor, a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul entității la rubrica ”Transparență”, secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de e-mail ”avertizoriintegritate.bv@andnet.ro

- în formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare la cutia poștală instalată la intrarea în sediul instituției,  și/sau la etajul 8 lângă  Registratura D.R.D.P Brașov.

În ambele variante, formularul de avertizare va fi preluat și înregistrat exclusiv de persoanele cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

  • La nivelul Sectiilor (S.D.N. 1-7), sesizările pot fi primite conform prevederilor procedurii operaționale ”Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov., Cod: PO-SNA.01, Ediția I, Revizia 2. Acestea se transmit:

- în format electronic, prin accesarea de către avertizor, a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul entității la rubrica ”Transparență”, secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de e-mail: 

- în formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare la cutia poștală instalată la intrarea în sediul fiecărei Secții.

În ambele variante, formularul de avertizare va fi preluat și înregistrat exclusiv de persoanele cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.