---

Eşti aici

  • Înregistrarea circulației rutiere se efectuează periodic, o dată la 5 ani și are ca scop determinarea repartiției în timp a traficului de vehicule de marfă și persoane pe rețeaua de drumuri publice interurbane din țara noastră și stabilirea gradului de solicitare din trafic a acesteia.
  • Efectuarea înregistrării circulației rutiere se face pe baza metodei specifice de investigare a traficului din țara noastră, care are în vedere și recomandările Comisiei Economice pentru Europa a ONU.
  • Înregistrarea circulației se realizează în scopul determinării cât mai exacte a celor mai importante caracteristici ale traficului: intensitatea și componența.
  • Cunoașterea caracteristicilor traficului pe rețeaua rutieră este absolut necesară pentru fundamentarea și proiectarea investițiilor rutiere și a lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor, fundamentarea măsurilor de organizare a circulației rutiere și urmărirea dinamicii de evoluție a traficului pe rețeaua rutieră, precum și elaborarea de studii pentru: evaluarea calității aerului prin estimarea emisiilor din traficul rutier și a impactului asupra mediului.

Pe raza DRDP Brașov, recensământul circulației rutiere se va realiza într-un număr de 110 posturi evidențiate pe hartă.